Overveldende respons på Dialogomaten

Slik ser introsiden til Inkluderingsutvalgets dialogomat ut på nett.
Foto: Fotofaksimile: utrop.no
Over 2000 har gitt innspill om hvordan integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge kan forbedres.
Regjeringens inkluderingsutvalg har fått over 2200 svar i sin «Dialogomat» om integrering og integreringspolitikk på bare en uke. Dialogomaten er en måte for det regjeringsnedsatte utvalget å få inn innspill fra befolkningen på via internett, og vil ligge ute på nett fra 14. til 24. mars. 
– Vi synes det er oppmuntrende at det er så mange som har svart i Dialogomaten, noe som viser at det er stor interesse for dette temaet  Inkluderingsutvalget arbeider med. Vi ser at internett er en effektiv måte for folk å komme til orde, sier utvalgsmedlem Asle Toje i en pressemelding fra utvalget.
Han håper arbeidet kan videreføres.
– Vi er glade for de flere tusen innspillene vi har fått den første uken, og håper på enda flere i Dialogomatens andre og siste uke.