Lufter ut frustrasjonen

 
Foto: Goeun Bae
NAV Grorud har i to år arrangert samtalegrupper for arbeidsledige innvandrermenn.

– Her har de fått luftet sine frustrasjoner, delt sine tanker og holdninger. Skal vi få til likestilling må vi trekke med mennene, sier prosjektleder Øystein Gevelt til bladet Velferd.

I 2008 startet etatens Grorud-kontor med mannsgrupper. Hittil er fire grupper gjennomført, hvor noen av deltakerne har vært med flere ganger. Nå tar NAV en liten pause for å evaluere hele opplegget før man starter opp igjen.

Store utfordringer

To timer en gang i uken møttes mennene for samtaler og informasjon rundt temaer som likestilling, barneoppdragelse, mannsrollen og barnevern. 

Hva er den største utfordringen for innvandrermennene i møte med Norge?

– Veldig mange føler at de ikke strekker til i barneoppdragelsen. Fedrene føler seg uglesett og klarer ikke å finne rollen sin, sier Gevelt.

Inkluderende

Ved å sammenligne forholdene på enkeltområder i hjemlandene med norske forhold, kom de fleste frem til konklusjonen om at Norge var bra, forteller veileder i kvalifiseringsprogrammet ved NAV Grorud, Duli Axhami til Velferd

– Jeg syntes det var veldig fint at gruppelederne representerte både majoritet og minoritet, sier kosovoalbaneren med 22 års botid i Norge.