Jeg har lånt penger til onkel – hvordan får jeg dem tilbake?

Pakistanere som sender ut sine slektninger uti verden har dermed flere pengekilder.
Foto: Scanstockphoto
Ali spør JURK: Jeg har lånt 10 000 kroner til onkelen min. Han vil ikke betale pengene tilbake til meg. Hva kan jeg gjøre?

JURKs svar:

Du må skrive et brev til onkelen din. I brevet må du skrive hvor mye penger han skylder deg. Du må også skrive når han fikk pengene av deg. I tillegg må du skrive hva dere avtalte om tilbakebetaling. Det er viktig å skrive en låneavtale hvis man låner bort penger. Hvis du og din onkel har en slik avtale, må du sende han en kopi. I brevet må du skrive en dato for når han må betale pengene tilbake til deg.

Betale innen to uker
Du må sende din onkel et nytt brev hvis du ikke får pengene på den datoen du skrev i det første brevet. I det andre brevet må du først skrive at han må betale. Etterpå må du skrive at du vil begjære utlegg hvis din onkel ikke betaler. Det betyr at du kan kreve å få pengene eller noe som onkelen din eier selv om han ikke vil betale. Du må skrive at han må betale før det har gått to uker fra datoen som står i brevet.

Det er viktig å skrive en låneavtale hvis man låner bort penger.

Du må kontakte forliksrådet dersom din onkel sier at han ikke vil betale. Forliksrådet kan bestemme om din onkel skal betale penger til deg. Forliksrådet er en domstol som ikke koster så mye.

Pengene kommer
Du må kontakte namsmannen hvis onkelen din ikke svarer på brevene dine. Namsmannen er et offentlig kontor. Hvis du bor på et lite sted, er namsmannen hos politiet. I store byer har namsmannen egne kontorer. Namsmannen heter noen ganger namsfogden. Namsmannen kan hjelpe deg med å begjære utlegg. Det betyr at namsmannen sender et brev til din onkel. Etter en stund kan namsmannen se om din onkel har penger. Namsmannen kan ta penger fra onkelen din og gi dem til deg.

Jeg håper dette var til hjelp for deg, Ali. Du kan ringe til Namsmannen dersom du lurer på noe. Namnsmannen har plikt til å hjelpe deg.