Raskere utvisning ved kriminalitet

Asylsøkere som gjør seg skyldige i kriminelle handlinger i Norge, sendes ifølge Utelendingsnemda raskere ut av landet enn før.

Flere kommuner har truet med å stenge asylmottak dersom
kriminelle asylsøkere ikke blir sendt ut av landet.

– Utlendingsdirektoratet har kortet ned på tiden det tar å behandle asylsøknader fra kriminelle, sier Bjørn Fridfeldt som er leder i Utlendingsdirektorat, region Nord.

Fridfeldt sier de verste kriminelle blir prioritert.

– Vi har eksempler på at saker har vært behandlet i løpet av ei uke, når vi har rapportert at dette er saker vi ønsker å få behandlet fort fordi dette er notorisk kriminelle, sier Fridfeldt.

Regjeringen er også biltt strengere når det gjelder familivold der den som står bak handlingen ikke er norsk statsborger.

En hurtigarbeidnde arbeidsgruppe ble nedsatt 29. april for å se nærmere på regler og praksis.

I dag må en utlending som har oppholdstillatelse i Norge, være dømt for forhold som har en strafferamme på fengsel i mer enn ett år for å bli utvist. Dette er foreslått senket til 6 måneder.

Strengere straff for passjuks

Kommunaldepartementet skal vurdere strengere straff for dem som misbruker reisedokumenter og pass.

I dag risikerer man opp til fem års fengsel for dokumentfalsk, som omfatter forfalskning av pass.

Ni av ti asylsøkere kom i fjor til landet uten reisedokumenter.