Foreslår hurtigfil for kriminelle asylsøkere

Asylsøkere som selger narkotika kommer som regel raskt tilbake igjen, selv om de blir deportert fra Norge.
Asylsøkere blir stadig pågrepet i forbindelse med salg av narkotika. Venstre foreslår nå hurtigfil ut av landet for asylsøkere som blir tatt for alvorlig kriminalitet, ifølge deres nettsider.
0Shares
Venstre viser til at Justisdepartementet skrev følgende på sin hjemmeside 1. april 2009: 
«Asylsøkere som blir pågrepet for salg av narkotika, skal prioriteres i hele kjeden fra politiet, UDI og Politiets utlendingsenhet med henblikk på å avgjøre asylstatus og eventuelt rask utvisning.» 
– Venstre støtter dette, men kan ikke se at dette fullt ut følges opp i praksis, sier partileder i Venstre Trine Skei Grande, ifølge venstre.no.
Flere pågripelser
Flere av de som henger rundt Akerselva-miljeøne har ikke lovlig opphold i Norge, og dette er ofte personer som har søkt om asyl i et annet europeisk land. 
– Folk reiser imidlertid til Norge for å selge narkotika mens søknaden behandles i for eksempel Tyskland eller Frankrike. Dette er et misbruk av asylinstituttet og den frie bevegeligheten som gjelder i EØS-området, sier Skei Grande
Beskyttelse
– Jeg forstår jo at det er behov for å behandle kriminalsaker raskere, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, til Utrop.no.
 
Hun mener en rask behandling uansett må ta hensyn til asylsøkeres rett til å få behandlet spørsmålet om behov for beskyttelse, siden det er mange som flykter i frykt for tortur og forfølgelse.
 
– Spørsmålet om rett til beskyttelse må det tas hensyn til. Men om asylsøkere som ikke har rett til beskyttelse i Norge begår kriminalitet, er det klart at de bør sendes ut, sier Austenå.
 
Har allerede fått avslag
– Vi ser det som gode forslag, men spørsmålet er om det hjelper, sier Espen Freng, spesialkonsulent ved rusmiddeletaten i Oslo, til Utrop.no
Freng forteller hovedproblemet med mange av narkoselgerne ved Akerselva er at mange allerede har fått avslag på oppholdstillatelse.
– Da kommer de som regel raskt tilbake igjen, selv om de blir deportert. De har ingen annen inntektskilde og vi bør ha noe annet å tilby dem for å unngå at de begynner med narkotikasalg, avslutter Freng.