Nettoinnvandring overtatt for fødselsoverskudd

Innvandring sørger for befolkningsveksten i Norge, særlig i storbyene, konstaterer ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Foto: Liisa Koivulehto, Ruijan Kaiku
Folkeøkningen i Norge de seneste årene skyldes innvandring. Økningen er særlig merkbar i urbane områder, ifølge nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
To tredjedeler av tilveksten av Norges befolkning skyldes nettoinnvandring, skriver Statistisk Sentralbyrå på sine hjemmesider. Mens økningen var på 30.500 personer i 1951, var tallet 62.100 i 2010.
Øker mest i byene
Alle de store byene, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim har hatt sterk folketilvekst de siste ti årene. I Oslo økte folketilveksten, sett i forhold til folketallet ved begynnelsen av året, fra 0,8 prosent i 2001 til 2,1 prosent i 2010. I Stavanger var tilsvarende tall 0,8 og 1,8 prosent. Økningen var noe svakere for Bergen og Trondheim.
Nord-Norge snudde folketilveksten fra minus til pluss i 2008. Kun Hedmark og Oppland kan ikke vise til noen markert økning i folketilveksten i denne perioden.