Vil øke andelen flerkulturelle

Norsk-iranske Nima gjør en viktig jobb som soldat og tolk i Afghanistan. Nå vil Forsvaret ha flere med flerkulturell bakgrunn i rekkene
Forsvaret vil ha flere med minoritetsbakgrunn. Nylig besøkte de det tamilske hindu-templet på Ammerud i forbindelse med lanseringen av sin nye utdanningsbrosjyre på tamilsk.
– Forsvaret ønsker å oppnå økt bredde og mangfold blant tjenestegjørende personell, både blant vernepliktige mannskaper så vel som befal, sier kaptein Hans-Kristian Felde til lokalavisen.no.
Fordi personer med flerkulturell bakgrunn er en av flere personellkategorier som er underrepresentert i Forsvaret, har vi fokus på å nå ut til disse minoritetene for å informere om og motivere for avtjening av militær førstegangstjeneste, og ta utdanning i Forsvaret, forklarer han.

Flerspråklighet for å nå frem
– Ungdommene vi ønsker å rekruttere kan jo norsk og mange av dem kan ikke engang lese tamilsk. Men vi tror at denne brosjyren vil gjøre det lettere å nå fram med informasjon til foreldrene, utdyper Felde.
Talsmann for den tamilske hindumenigheten, Pulendran Kanagaratnam, sier seg helt enig. 
– I tamilsk kultur er det vanlig å spørre foreldrene sine om råd, for eksempel når man skal velge utdannelse. Da er det fint at foreldrene kan få informasjon på sitt språk hvis ungene kommer hjem og forteller at de har lyst til å begynne i Forsvaret, forklarer Kanagaratnam til lokalavisen.no.