Utlendinger holder renten nede

Pakistanere som sender ut sine slektninger uti verden har dermed flere pengekilder.
Foto: Scanstockphoto
Flesteparten av arbeidsinnvandrerne jobber i sykehus, eldreomsorg og bygg-og anlegg. Alle bidrar til å holde renten nede.
0Shares
Høy innvandring øker produksjonsevnen i Norge, noe som igjen går positivt utover renten, skriver Aftenposten.
Ved utgangen av 2009 var hver åttende sysselsatte fra utlandet. I alt var det 326000 innvandrere i jobb i Norge, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallene for 2010 kommer i juni.
Viktig faktor
Visesentralbanksjef i Norges Bank, Jan F. Qvigstad, ser på arbeidsinnvandringen som en av mange størrelser på vekten når renten blir vurdert.
– Dette er nok i stor grad etterspørselsdrevet. Folk fra EU og EØS-land kommer fordi de har jobb, noe som igjen bidrar til at kapasitetsgrensen i Norge ikke nås så fort, sier Qvigstad til Aftenposten.
Hvordan hadde utsiktene vært uten arbeidsinnvandringen?
– Isolert sett hadde det talt for en noe raskere normalisering av renten.