Etterlyser mer forebygging

Stadig flere saker overfallsvoldtekter som Oslopolitiet behandler har en ikke-vestlig gjerningsperson anklaget. Nå etterlyser leder ved volds- og sedelighetsseksjonen, Hanne Kristin Rohde, mer forebygging blant menn med utenlandsk bakgrunn.
Foto: Jessica Allande
Stadig flere som er anmeldt for overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene, er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.
0Shares
Hanne Kristin Rohde, leder for Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon, etterlyser nå mer forebyggende arbeid blant menn med utenlandsk bakgrunn, skriver Aftenposten.
Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.
– Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier leder Hanne Kristin Rohde ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon til nrk.no.
Stadig flere
Ifølge politiets rapport «Voldtekt i Oslo 2007» hadde 72,8 prosent av gjerningsmennene det året en annen landbakgrunn enn norsk. Ved en tilsvarende undersøkelse i 2004 lå dette tallet på 63,2 prosent og i 2001 på 53 prosent. 
– Vi ser at flere av dem har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, sier Rohde til nrk.no.