Vil lette innhenting av ufaglært arbeidskraft

0Shares

Kommunal- og regionaldepartementet har nå sendt et dokument på høring som drøfter hvordan en slik ordning kan være.

– Et viktig mål for Regjeringen er en kraftig oppmyking av regelverket for arbeidsinnvandring til Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Ufaglærte utlendinger kan bare få arbeidstillatelse når det ikke er mulig å finne arbeidskraft innenlands eller innen EØS.

De som er ledige og om nødvendig er villige til å flytte på seg for å finne arbeid, skal ikke blir fortrengt av dem som rekrutteres fra utlandet.

Regjeringen ønsker ikke en ny gjestearbeiderordning. Dette betyr at arbeidstillatelsen skal kunne danne grunnlag for bosettingstillatelse. Fortsatt innvilget opphold avhenger imidlertid av at man er i arbeid.

Utlendinger med arbeidstillatelse som ufaglært skal som hovedregel ha de samme rettigheter og plikter som andre med tilsvarende tillatelse, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet.