Må betale 608 000 kr i erstatning

Rederi dømt for diskriminering

Rederiet har nå etterkommet kravet til den ene. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Danny Cornelissen
To polske arbeidere som var fiskere på en norsk fiskebåt fikk nøyaktig halv lønn av hva de norske fiskerne fikk over flere år. Nå er båteieren dømt for diskriminering.
0Shares

I desember 2019 konkluderte Diskrimineringsnemda med at de to polakkene var diskriminert, men fastsatte ingen erstatning som følge av nemdas begrensede kompetanse til å kunne ilegge erstatning. Rederiet anførte at polakkene fikk halv lønn fordi det var billigere å bo i Polen.

Norsk Sjømannsforbund har bistått polakkene. Etter avgjørelsen i nemda sendte forbundets advokat et søksmålsvarsel til rederiet med krav om erstatning på henholdsvis drøyt NOK 608 000 for den ene og NOK 232 000 for den andre. Rederiet har nå etterkommet kravet til den ene. I den første polakkens tilfelle forklarer rederiet at de i ettertid har oppdaget at han har bodd i Norge mens han jobbet for rederiet og dermed skulle hatt norsk lønn. Han har fått hele kravet kompensert. Den andre har foreløpig ikke fått utbetalt erstatning. Forbundet har varslet søksmål om ikke kravet utbetales umiddelbart.

Norsk Sjømannsforbund er uenig og varsler å følge opp med søksmål.

– Jeg er fornøyd med at saken nå er avsluttet for det ene medlemmets vedkommende. Vi fikk først medhold i nemda på prinsipielt grunnlag, noe som er viktig for å unngå eventuelle senere lignende saker, forbundsleder Johnny Hansen.

– Det er bra at rederiet nå har gitt full erstatning, men jeg skjønner ikke argumentasjonen deres om at de betaler fordi han angivelig har bodd i Norge mens han var ansatt. Det virker som om rederiet ikke har tatt innover seg at Diskrimineringsnemda ikke deler rederiets syn og faktisk har slått fast at rederiet har utøvd diskriminering, sier Hansen.