Sametingspresident ut mot norsk urbefolkningspolitikk

Halvparten av samene med sterk samisk tilknytning har opplevd diskriminering. Her sametingspresident Aili Keskitalo.
Foto: Elle Mari Dunfjell Oskal/Sámediggi
– Norske politikere prøver veldig ofte å gjemme bort urfolksperspektivet, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Utspillet kommer under den arktiske konferansen Arctic Frontiers, melder NRK.

Her samles politikere, samfunnstopper og forskere fra 35 land denne uken. Det er forventet 2500 besøkende.

– Når norske politikere kommer på slike konferanser, befinner de seg midt i samiske områder, men nevner ikke den samiske befolkningen eller andre urfolk. Det synes jeg er veldig rart og forunderlig, sier Keskitalo til NRK.

Hun mener urfolk har dyptgående og nødvendig kunnskap i nord.

Denne kunnskapen mener Keskitalo må tas med når beslutningstakere skal gå bak lukkede dører for å fremarbeide planer for en grønnere planet.

Uenig i kritikk

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide mener på sin side at både samene og urfolk blir hørt, og at perspektivet til urfolk blir godt tatt med.

Hun viser blant annet til at de har med seg urfolksrepresentanter i møter i Arktisk Råd. Dette er seks urfolksorganisasjoner fra hele Norden, i tillegg til Sametinget.

– Jeg mener denne kontakten er viktig å fortsette. Vi ser at perspektivene til urfolk blir viktige når vi nå går inn i det arbeidet med nordområdemeldingene for fullt, sier Søreide til NRK.