Rapport ligner innvandrerregnskap

 
Foto: Shanjayan Shan
– Flere innvandrere må i jobb for å sikre velferdsordninger i takt med økt innvandring, ifølge barne-likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
0Shares
Regjeringen får i dag overlevert en rapport som skal svare på hvordan man kan sikre velferdsordningene i takt med økt innvandring, ifølge NRK.no.
Velferds- og migrasjonsutvalgets ledet av Grete Brochmann har sett på hvordan velferdsordningene påvirkes av inn- og utvandring og om innvandringen er bærekraftig.

Konkludert på forhånd

Lysbakken konkludert med hva som er den eneste løsningen på utfordringen.
– Vi kan ikke stenge grensene til Norge. Det vil være innvandring til Norge også i fremtiden, og denne regjeringen ønsker ikke å bygge ned den norske velferdsmodellen,  Da må vi heller føre en integreringspolitikk som gjør at vi får flest mulig i jobb, mener statsråden.
Innvandrerregnskap
Enkelte mener at rapporten Lysbakken har bestilt vil fungere som et avansert innvandrerregnskap. Årsaken til at utvalget er etablert er en bekymring for at velferdsutgifter kan overstige inntekter, og derfor er det ønskelig med mindre arbeidsledige.
– Vi har etablert utvalget for å få råd om hvordan vi skal føre en sånn integreringspolitikk som gjør at vi lykkes med å kombinere den norske velferdsmodellen i en tid hvor flere mennesker flytter seg tvers av landegrenser, sier Lysbakken til NRK.