Stadig grovere medie- og nettrasisme

Rasisme på nett og i medier er blitt stadig mer godtatt, viser en fersk tysk avhandling.
Foto: Fotofaksimile: utrop.no
Mediene spiller stadig mer på muslimhets og fremmedfrykt, mener tyske forskere.
0Shares
– Vi har sett tendensen over flere år: Det vi på 1990-tallet ikke trodde var mulig, skjer i dag, sier professor i kommunikasjonsvitenskap ved Universitetet i Erfurt, Kai Hafez, til VG.

Han leder nå et prosjekt der rasistiske tendenser i internasjonal presse skal under lupen.


Blitt stuerent
I Tyskland har den tidligere toppolitikeren og sentralbanksjefen Thilo Sarazzin skapt en bred debatt etter å ha skrevet boken «Deutschland schafft sich ab» («Tyskland avskaffer seg selv»), hvor han blant annet hevder at hovedoppgaven til tyrkiske immigranter ser ut til å være «produksjon av tilslørte jenter». En lang rekke medier har omfavnet Sarazzin og viet ham rikelig plass.
– Rasismen som kommer til uttrykk i pressen i dag ser ut til å være langt åpnere enn før, og utsagnene blir ofte forsøkt forankret i biologi eller genetikk, sier Hafez.
– Grovest i nettdebatten
Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter, er skeptisk til utviklingen.
– Vi ser at grensene for hva som er lov å si hele tiden flyttes og utfordres når det gjelder enkelte minoritetsgrupper. I Norge er det spesielt norske muslimer som får gjennomgå, sier hun.
Partapuoli mener norske medier som oftest unngår direkte rasistiske kommentarer
– Den mest utpregede rasismen i mediebildet i Norge foregår på nett. Nettdebattene har etter hvert blitt en del av det samlede produktet til avisene og det er her de groveste rasistiske kommentarene faller, sier hun til VG.