Kritisk til Brochmann-rapporten

Innvandringen til Europa er blitt svartmalt, sier Thorbjørn Jagland, lederen for Europarådet.
Foto: Wikimedia Commons
– Politikerne i Europa har mislyktes i å fortelle befolkningen hvor avhengig den er av fortsatt innvandring, sier lederen for Europarådet, Thorbjørn Jagland.
Torsdag kom på en kort visitt til Norge for å presentere en ny rapport om utfordringene i et stadig mer multikulturelt Europa.

– Bakgrunnen er at vi ser at debatten er blitt så tilspisset over hele Europa. Det er store friksjoner, og det har ført til protestbevegelser og nye politiske realiteter en rekke steder, sier Jagland, og viser til den store fremveksten av innvandringsfiendtlige partier i en rekke europeiske land, sier han til aftenbladet.no

Kritisk til rapport

I sin tale kritiserte han blant annet Brochmann-utvalgets rapport, som kom tidligere denne uken, for ikke å ha inkludert verdiskapningsperspektivet i sine vurderinger av i hvilken grad innvandringen truer de norske velferdsgodene.

– I fremtiden kommer europeiske land til å mangle 100 millioner yrkesaktive hvis de skal klare å opprettholde dagens velferdsnivå, sier han ifølge aftenbladet.no.