Rikskonsertenes offentlige konserter nedlegges

Tolvmannsbandet LA-33 serverte herlig frekk salsa under fjorårets Oslo World Music Festival. Regjeringens vedtak om å nedlegge Rikskonsertenes offentlige konsetvirksomhet fra og med høsten 2012 gjør imidlertid fremtiden usikker for den populære festivalen.
Foto: Lars Opstad
Onsdag 11. mai ble de ansatte i Rikskonsertene orientert om at Regjeringen vil legge ned Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet fra høsten 2012.
0Shares
Ifølge en pressemelding på Kulturdepartementets nettside er regjeringens ønske å tilrettelegge bedre for at musikere kan turnere i hele landet, styrke lokale arrangører, i tillegg til å konsentrere virksomheten til mindre steder og arenaer.
Vil ramme breddekonsertene

Et av konsekvensene vil bli at de store riksdekkende konsertserier og festivaler ikke lenger vil kunne gå inn under Rikskonsertenes paraply. Thorstein Granly, fungerende direktør i Rikskonsertene, sier dette er et regjeringsfattet vedtak man ikke har annet valg enn å følge etter.

– Først og fremst er det ordningen med breddekonsertene som rammes (f. eks. jazz, folk, world- og samtidsmusikk) til fordel for en kombinasjonsordning i vår regi vil ta utgangspunkt i skolekonsertturnéene. Kulturmisnisteren vil komme tilbake til oss i forhold til fordeling av midlene, sier han til utrop.no.

Omorganisering fremfor nedlegging

Frykter dere at dette kan ramme f.eks. Oslo World Music Festival i den grad at festivalen må legges ned eller drive i veldig redusert grad?
– Statsråden har sagt det motsatte og maner heller til omorganisering. Vedtaket fører likevel at Rikskonsertene ikke lenger skal drive festivalen.