Kriminelle tjener på å utnytte utenlandsk arbeidskraft

Norsk politi har avdekket flere kriminelle aktører bak arbeidslivskriminalitet.
Foto: Arkiv
Arbeidslivskriminaliteten i Norge går hånd i hånd med ulovlig våpensalg, voldsbruk og salg av narkotika.

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift var to av de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019, viser ny rapport, melder FriFagbevegelse.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har nå gitt ut rapporten «Situasjonsbeskrivelsen 2020», som er ment å gi politi- og kontrolleteater tverrfaglig innsikt i områder der arbeidslivskriminalitet blir begått.

Ifølge statistikken er utenlandske arbeidere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag. Underbetaling er lukrativt på store prosjekter, der en liten differanse i timelønn vil utgjøre en betydelig besparelse.

Kriminelle aktører

I senere år har politi- og kontrolletatens bekjempelse rettet seg mer mot aktører enn bransjer. A-krimsentrene har identifisert 80 slike trusselaktører.

Flere av trusselaktørene knyttet til arbeidslivskriminalitet inngår i nettverk som også er involvert i annen kriminalitet, som narkotika, og mange er anmeldt for trusler og vold.

Organiserte kriminelle nettverk håndterer ofte konflikter «internt» for å ikke havne i politiets søkelys og fordi de ikke vil bruke rettsapparatet.

I tillegg har man avdekket tilknytninger til ulovlig våpensalg, prostitusjon, gjenger og gamblingmiljø. I to av nettverkene er det mistanke om menneskesmugling og menneskehandel til Norge, står det i rapporten.