Utviklingsprogram ruster opp innvandrere for norsk arbeidsliv

Jobbreisens høyt kvalifiserte deltakere avsluttet sitt utviklingsprogram.. Nå er de klare for å bidra med sine erfaringer og perspektiver til norsk arbeidsliv. Her er kandidater og mentorer sammen med prosjektleder Lisbeth Sæther Storli på avslutningen på Sjøholmen i Sandvika.
Foto: contento.no
Ti høytutdannede innvandrere har det siste halvåret vært igjennom et intensivt mentoring- og utviklingsprogram med Jobbreisen.
0Shares

Gruppen på ti har lært om spillereglene i norsk arbeidsliv, hvordan de kan
utvikle nettverk og hvordan de kan bygge autoritet og posisjon for å bli attraktive kandidater.

De har også lært om hvordan de kan holde seg motiverte og aktive når de opplever lukkede dører til arbeidslivet.

– Jobbreisen har vært viktig for meg fordi jeg har fått utvidet nettverket mitt og blitt sett. Jeg har også fått kunnskap både om selvledelse og om spilleregler i norsk arbeidsliv, noe som betyr utrolig mye for min motivasjon, sier Sudipa Chakraborty, en av deltakerne i programmet.

Høytutdannede

Alle deltakerne i Jobbreisen Intensiv snakker godt norsk i tillegg til å beherske en rekke andre språk. De har internasjonal erfaring og opp til flere mastergrader, blant annet bærekraft og fornybar energi, IT, informasjonsteknologi og journalistikk/kommunikasjon. Flere av dem er nå i spennende intervjuprosesser.

Sudipa har to mastergrader fra India; en i engelsk litteratur og en i journalistikk, og mer enn ti års erfaring innen flerkulturell kommunikasjon, prosjektledelse, journalistikk og sosiale medier.

– Drømmen er å få jobbe med kommunikasjon og journalistikk innenfor
kultur og mangfold, sier hun.

Endringsvillige prosjektdeltakere

Lisbeth Sæther Storli, prosjektleder i Jobbreisen Intensiv, viser til innvandreres enndringsvilje som et viktig egenskap i arbeidslivet.

– Forskning viser at nettopp immigranter er mer endringsvillige og kan tilføre virksomheten verdifull ny kompetanse som kan gi økt lønnsomhet. Det mangler ikke på gode holdninger hos arbeidsgivere, men det er konkret handling og vilje til å satse på noen som representerer noe “annerledes” som tar tid, sier Storli.

Hun har likevel tro på at næringslivet er i ferd med å endre seg, men at også arbeidsgivere trenger kunnskap om hvordan de skal møte arbeidstakere med en annen kulturell bakgrunn.

– Det er viktig å inspirere ledere til å være mer oppmerksomme på de ressursene som finnes «der ute» med en annen kulturbakgrunn, og anerkjenne og forstå verdien av å ansette disse. Rett og slett oppfordre til å lete litt utenfor de vanlige kretsene, på samme måte som man har måttet gjøre for å få en større andel kvinner inn i ledende stillinger og styrer.

Om Jobbreisen 

Jobbreisen-programmet er et mentoring- og utviklingsprogram for høyt utdannede nykommere. Programmet omfatter faglige samlinger med temaer som selvledelse, ledelse, kultur/koder i arbeidslivet, kommunikasjon, intervjutrening, samspill, tidsstyring, bruk av sosiale medier og nettverksbygging. I tillegg til faglige samlinger har samtlige deltakere en egen mentor i hele perioden samt at de deltar på ulike nettverksarenaer.

Jobbreisen er en av totalt 21 på landsbasis som i 2019 fikk finansiell støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Tilskuddsordningens mål har vært å bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner. Fra 2020 er denne tilskuddsordningen overført til fylkeskommunene.