Religionskritikk fører til sensur og utestengelse i Facebook-grupper

Når det kommer til religiøs selvkritikk og selvrefleksjon er dette mangelvare, mener debattantene.
Foto: Claudio Castello
Samfunnsdebattant postet i en lukket Facebook-gruppe for norsk-somaliere om at Koranen måtte leses kritisk, og ble utsatt for personangrep. En annen ble utestengt fra en gruppe for norsk-pakistanere.

Samfunnsdebattant Abdi Abdulkadir forteller om sin opplevelse i et innlegg i Dagbladet:

– Julaften kastet jeg en brannfakkel inn i en somalisk Facebook-gruppe. Jeg la ut et intervju av doktorgradsstipendiat Farhan Shan, som mente at Koranen måtte leses kritisk. Han mente at dagens islamske praksis og fortolkning var strippet for kritisk blikk, og at mange muslimer bare repeterer det læreren sier, uten å vite hvorfor.

Videre forteller han:

– Jeg la ut et vers fra Koranen som sier noe om arvefordelingen mellom kvinner og menn, hvor menn klart favoriseres. Jeg mente at det sikkert var riktig og rettferdig med en slik fordeling den gang da Koranen ble skrevet, men i 2020 bør det fordeles 50/50, så jeg var uenig med verset og ønsket diskusjon og økt forståelse.

Slettet innlegg

Reaksjonene fra administrator og andre i den lukkede norsk-somaliske Facebook-gruppen lot ikke vente på seg:

– Ei hel gruppe ble provosert. Jeg måtte skaffe meg kunnskap om islam ble det sagt. Jeg ble karakterisert som provoserende, arrogant og frafallen. Jeg måtte til og med ta trosbekjennelsen på nytt.

Kritikken og sensuren hadde Abdi nærmest regnet med på forhånd når han kom med ytringen.

– Jeg har ikke blitt noe særlig preget av dette. Jeg var klar på forhånd om de mulige følgene når jeg uttrykte meg på en slik kritisk måte. Flere i det norsk-somaliske miljøet har forsøkt å løfte denne debatten og blitt trakassert på nett og i det virkelige liv. På denne måten har man hindret en viktig debatt om identitet og religion, som jeg mener er viktig å ta. Vi må treffe tiden vi lever i uten å gi avkall på vår tro, sier han til Utrop.

Lite selvrefleksjon

Når det kommer til religiøs selvkritikk og selvrefleksjon er dette mangelvare i det norsk-somaliske miljøet, mener han.

– Alt som har med religion å gjøre er perfekt, og det er vanskelig å komme med saklige kritiske betraktninger.

– Hva tror du kan være grunnen?

– I Somalia er det overveldende flertallet muslimer, og islamretningen som praktiseres knyttes sterkt opp til identitet. Fra barnsben av blir man fortalt at man er muslim, og at man gjør og tenker utifra en “muslimsk identitet”. En slik tankegang gjør at folk ikke klarer å skille mellom religion og enkeltmenneske. Folk ser på religionskritikk som kritikk av enkeltpersoner og hele miljøet. Vi må også være i stand til å skille mellom kritikk av religiøs praksis og direkte fiendtlighet mot islam som religion.

Fryktet bråk

Svaret Abdi fikk fra administratorene i den norsk-somaliske Facebook-gruppen på hvorfor innlegget hans ble slettet var fordi man “fryktet bråk”.

– Jeg tenker det er et lettvint svar. Vi må kunne åpne opp for intern diskusjon og snakke fritt om kontroversielle saker med respekt for hverandres meninger.

Han mener det er et klart skille mellom det han ytrer som saklig kritikk av religiøs praksis og usaklig hets.

– For meg handler dette om noe større enn en Facebook-debatt, det handler om hvordan vi som miljø skal utvikle oss videre og utvikle en god debattkultur, mener han.

Enkeltfenomen?

Å gå sin egen gruppe imot, og de negative tilbakemeldingene det fører til, er heller ikke noe som er forbeholdt Abdulkadir eller somaliere.

Samfunnsdebattant Shakeel Rehman mente han også før nyttår ble utestengt fra norsk-pakistansk Facebook-gruppe grunnet meningsforskjeller. Oppretter og administrator Mohsan Raja fastholdt at han brøt reglene.
Foto : Fotokollasje/utrop.no

Før jul skrev Utrop om konflikten mellom den sekulære norsk-pakistaneren Shakeel Rehman og Facebook-gruppen “Samfunnsengasjerte norsk pakistanere”. Rehman skal ha blitt kastet ut etter å ha postet en karikaturtegning.

– Jeg reagerte og konfronterte administratorene. Jeg postet også en kommentar med en karikatur der Gud i menneskeskikkelse tar avstand fra terroren mot Charlie Hebdo. Jeg gjorde det med den hensikt å drive med forebygging av aggresjon, vold og mulig terror. Denne karikaturen ble sett på som blasfemisk og jeg var utestengt uten noe varsel eller dialog på forhånd.

Saklighetsargument

Oppretter og administrator i gruppen, Mohsan Raja, mente det heller dreide seg om gjentatte regelbrudd fremfor hindring av fri meningsytring.

– Gruppen vår er ment å være et saklig diskusjonsforum, ikke et sted hvor man skal såre eller fornærme andres religiøse følelser. Rehman har ved flere anledninger skapt en dårlig diskusjonstone, vært nedlatende og fornærmende, og derfor ble han kastet ut. Jeg har selv blokkert og kastet ut folk som har skrevet stygt og sårende om kristne, jøder, eller andre religiøse minoriteter som ahmadiyya.

– Vi har ingen problemer med at folk diskuterer saklig om religion og samfunn. Så lenge man har belegg, og ikke går løs på person.