– Byråden gjør for lite for innvandrerkvinnene

– Det er snakk om kvinner som både kan og vil jobbe, men ikke får jobb, sier Rafiq til groruddalen.no. Hun sier videre at samfunnet  går glipp av viktige menneskelige ressurser når innvandrerkvinner går uten jobb, og mener det må være større fokus på diskriminering i arbeidslivet.   

En av grunnene til at innvandrerkvinner ikke kommer i arbeid mener Rafiq er at utdanningen deres fra hjemlandet ikke godkjennes i Norge.

– Langt mer alvorlig er det at innvandrere diskrimineres i ansettelsesprosessen, fortsetter Rafiq.

– Manglende nettverk og diskriminering er en realitet. Ofte ser vi at arbeidsgiver, med to kvalifiserte kandidater, velger den etnisk norske fremfor innvandrerkvinnen. Det er tankegangen om at «like barn leker best» som må gjøres noe med.

Krever tiltak

Videre er Rafiq klar på at Oslo kommune, med over 50.000 ansatte, må gå foran og vise vei for resten av arbeidsmarkedet byen.

– Vi må starte med byens største arbeidsgiver, nemlig kommunen. Jeg hører fra kvinner jeg møter, blant annet på LIN-senteret på Furuset, at de tar både norskkurs og andre kurs, samt henvender seg til NAV, men at det fremdeles er vanskelig å få seg jobb. De etterlyser konkrete tiltak.

I et leserinnlegg i avisa for ett år siden utfordret Rafiq byrådet med seks konkrete tiltak. Blant annet «jobbe for bevisst rekruttering av minoritetskvinner i offentlige sektor» og «jobbe for at loven mot diskriminering skal brukes mer aktivt på arbeidsmarkedet». Nå har hun også sendt et skriftlig spørsmål til Omar Samy Gamal, som er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold (SV), der hun etterlyser ambisjoner fra byrådet.

– Urovekkende tall

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.
Foto : Maru Sanchez

Omar Samy Gamal (bildet), byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, beskriver SSB-tallene som urovekkende.

– Dette er tall som bekymrer meg. Jeg mener at økt sysselsetting er en forutsetning for at vi også kan lykkes med mange andre politiske ambisjoner i Oslo, som for eksempel å utjevne levekårsforskjeller, bygge sterke fellesskap, legge til rette for god folkehelse og videreutvikle velferdstilbudet til innbyggerne.

Gamal sier videre til Groruddalen.no at en stor utfordring som må løses for å øke sysselsettingen handler om misforholdet mellom personers kompetanse og kapasitet sett i forhold til kravene i arbeidslivet.

SSB-rapporten Afshan Rafiq refererer til er fra 2016.