Enklere å jobbe frivillig

Asylsøkere får det lettere fra nå av med å drive frivillig arbeid i Norge.
Justisdepartementet har endret utlendingsforskriften slik at det blir enklere for asylsøkere å delta i frivillig arbeid.
0Shares
Endringen innebærer en regulering av adgangen for asylsøkere til å utføre frivillig vederlagsfritt arbeid for humanitære, ideelle eller religiøse organisasjoner, idrettslag og lignende. Det ulønnede arbeidet må tilsvare fire dagsverk (30 timer) i uken.
– Vi vet at mange asylsøkere ønsker å hjelpe til, og det er bra at det blir enklere for utlendinger uten arbeidstillatelse å drive frivillig arbeid, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet til udi.no.