Dårlig samhandling mellom KRD og UID?

0Shares

Nylig ble to iranske brødre som kapret et fly og tvang det til Gardermoen i 1993, innvilget varig opphold på humanitært grunnlag i Norge.

-Kaprerne fikk opphold i Norge, fordi de ville risikere dødsstraff i sitt hjemland. Saken har vært gjennom en grundig vurdering i direktoratet, direktoratet så ingen andre muligheter i forhold til gjeldende konvensjoner, lovverk og praksis, herunder mulighetene for overføring til andre trygge land. Dette opplyser informasjonssjef Geir Løndal i Utlendingsdirektoratet til Aftenposten.

Statsråd Solberg understreker at Norge står sammen med det internasjonale samfunn i kampen mot flykapring. – Det vil imidlertid uansett ikke være aktuelt å returnere en person til et land der vedkommende ville risikere dødsstraff. Det ville stride mot våre internasjonale menneskerettsforpliktelser, uttaler kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Erna Solberg mener likevel det er dårlig samhandling mellom UDI og andre departementer.

– Utlendingsloven avklarer ikke når departementet skal orienteres om UDIs konklusjoner og praksis. Etter min mening må det avklares hvordan departementet skal bli orientert om saker som kan få stor politisk og økonomisk betydning. Hvis vi skal komme i forkant med å lage forskrifter før praksis er etablert, må vi kjenne UDIs vurderinger, sier statsråden.

– I mange saker er det viktig å vurdere om alle muligheter er prøvd når det gjelder en retur til enten hjemlandet eller et annet land asylsøkerne har hatt opphold i. Det er viktig å gjennomgå hvordan vi kan utnytte de ressursene vi samlet rår over på en best mulig måte, fortsetter kommunalministeren.

– Det er viktig at departementet kan bidra med de virkemidlene vi rår over i løsningen av vanskelige saker. Reglene for kommunikasjon mellom etatene vil derfor bli gjennomgått i departementet, sier hun.

Vil avgjøre asylsaker selv

Allerede onsdag mottok Solberg et notat på sitt bord om hvorvidt prinsipielle asylsaker bør avgjøres på høyeste politiske nivå, og ikke av UDI, som nå.

– Det jobbes med saken i departementet. Innvandringsavdelingen vil i løpet av dagen komme med et notat som blir lagt fram for kommunalministeren, sier statssekretær Kristin Ørmen Johnsen (H) til NTB