Frp vil analysere islam

0Shares

Målet for analysen skal være å se om utøvelsen bryter med landets og byens “felles grunnleggende verdier”. Dette går fram av Oslo Frps nye “Tiltaksplan for integrering av minoritetsgrupper i Oslo” som ble lagt fram mandag.

Planen omfatter 32 tiltak og forholder seg bare til den muslimske minoriteten. Oslo Frp mener å se de største integreringsutfordringene her. Derfor skal ingen andre religiøse trossamfunn analyseres, skriver NTB.

– Vi har basert oss på å være korrekte i forhold til hva som er realitetene her, sier Henning Holstad og henviser til grundig statistisk materiale.

Holstad som har sittet i arbeidsgruppa for tiltaksplanen, innrømmer at Oslo-partiet går kraftig ut mot lederne for de muslimske trossamfunnene. Han viser også til at ingen muslimske land har innført demokrati, for å underbygge at det kan finnes antidemokratiske holdninger i muslimske miljøer. Arbeidsgruppa ønsker å frata trossamfunn statsstøtten dersom analysen viser at de bryter med grunnleggende norske verdier.

Oslo Frp vil integrere kvinnene ved å innføre gratis barnehage til alle barn i Oslo fra 3 år og opp til skolepliktig alder og gi økonomisk bistand til private bedrifter som ansetter kvinner fra minoritetsgrupper dersom bedriften gir norskopplæring.

Partiet har også ideer om hvordan integreringspolitikk bør drives. Blant annet foreslås det at innvandrere gjennom en høytidelig seremoni må love troskap til Norge for å få bli statsborgere.