Få innvandrere som dømmer

Under 2 prosent av jurymedlemmene har innvandrerbakgrunn, til tross for at juryene skal gjenspeile befolkningen.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå regnes 10 prosent av Norges befolkning for å ha innvandrerbakgrunn. Men bare hvert 37. jurymedlem som blir innkalt er minoritetsspråklig, skriver Dagbladet.

Når det gjelder tiltalte er forholdet annerledes. Av 245 jurysaker i Borgarting lagmannsrett de to siste årene hadde 50 prosent av de tiltalte minoritetsspråklig bakgrunn.

– Tallene er dessverre ikke oppsiktsvekkende. Likevel er det skummelt, når utgangspunktet er at man skal dømmes av sine likemenn. Og spesielt i Oslo er det mange tiltalte med minoritetsbakgrunn, sier advokat Fridtjof Feydt.

Han har forsvart flere medlemmer av både A- og B-gjengen. Bare én gang har han opplevd å se meddommere eller jurymedlemmer med en annen etnisk bakgrunn.

Justisdepartementet har i et rundskriv tidligere gitt kommunene beskjed om at det skal velges inn personer med etnisk bakgrunn i juryene, for at utvalgene skal gjenspeile befolkningen.