Havbruksbedrift satser flerkulturelt

Onsdag presenterte Statistisk Sentralbyrå ferske tall over arbeidsledigheten blant innvandrere bosatt i Norge, innvandrere er spesielt utsatt
Foto: Scanstockphoto
Norsk delstatseid selskap vil tiltrekke seg talenter med mangfoldig bakgrunn.

Tirsdag ble det klart at havbruksselskapet Cermaq inngår en avtale med interesseorganisasjonen og rekrutteringsnettverket Alarga: Målet er at selskapet skal ansette flere kompetente personer med flerkulturell bakgrunn.

Alargas daglige leder, Dilek Ayhan, sier til Hegnar Online at Cermaq har skjønt at det lønner seg å tiltrekke seg talenter med flerkulturell bakgrunn.
Konsernsjef i Cermaq, Geir Isaksen, ser frem til et spennende samarbeid.
–  I Cermaq ser vi økende behov for å tiltrekke oss talenter med en bredere tilnærming, både når det gjelder språk, kulturforståelse og innsikt i det internasjonale næringslivet, sier han til Hegnar Online.

Felles interesse

Informasjonsdirektør i Cermaq, Lise Bergan, sier til utrop.no at samarbeidet er inngått på bakgrunn av felles interesser.
– Vi støtter Alargas grunnsyn og er interessert i å delta i deres program for mastergradsstudenter.
Hvor mange nye ansatte med flerkulturell bakgrunn skal Cermaq nå ansette?
– Vi har ikke fastsatt konkrete måltall eller planer for antallet flerkulturelle vi skal ansette.
Og hva slags kultursensitivitetsstrategier vil bedriften ha for de nyansatte? 
– Cermaq er et selskap med virksomhet i mange land utenfor Norge, blant annet Canada, Chile, Vietnam og Skottland. Mange av våre ansatte forholder seg til flerkulturelle utfordringer i sitt daglige arbeid.