Antirasistisk senter vil ikke ha Resett inn i Redaktørforeningen

Rune Berglund Steen i Antirasistisk senter mener sårbarhetskriteriet kan misbrukes i asylbehandling.

– Resett er, kort oppsummert, en høyreradikal blogg, skriver Rune Berglund Steen i en kommentarartikkel i Antirasistisk senters nettside.

Han er skeptisk til at nyhetsnettstedet skal søke opptak til Redaktørforeningen.

– Resett har langt på vei brakt noe nytt inn i norsk offentlighet. Det negative personfokuset har gitt en ny, stygg dimensjon til en debatt som allerede kan være krevende for mange å stå i (…) Samtidig er det mye annet med Resett som gjør at Redaktørforeningen bør kvie seg. Jeg husker blant annet hvordan de valgte å publisere en artikkel som oppfordret til å gå etter politijurister.

Videre skriver Steen:

– Hvis Redaktørforeningen slipper inn Resett, må man kunne konkludere med at det er nokså fritt fram for medlemskap, og at det ikke lenger gjelder noen vesentlige standarder.

Søker igjen

Høsten 2018 ble Resett-redaktør Helge Lurås avvist av Redaktørforeningen. Gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner, tilbud om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medier, ble oppgitt som grunner i en pressemelding.

Nå søker nyhetsnettstedet igjen om opptak. Og planene er klare hvis det skulle bli et nytt avslag.

– Om Resett nektes medlemskap, kan Resett bare starte en ny redaktørforening, slik mange forfattere i Norge startet en ny forfatterforening. Historien kan sementeres. Men om man blir stående i kvikksanden blir man slukt av samtiden, skriver man i en kommentarartikkel på resett.no.