Færre arbeidsledige innvandrere

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra afrikanske land, med 8,7 prosent.
Foto: Hiroyuki Takeda (Flickr)
I alt 5 prosent av innvandrerne her i landet var helt arbeidsledige i fjerde kvartal i fjor. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra tredje kvartal.
0Shares

Ledigheten blant befolkningen for øvrig var 1,5 prosent i fjerde kvartal, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er gledelig å se at ledigheten blant innvandrere går ned, sammenlignet med samme periode i fjor, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) til NTB.

Samtidig peker hun på at det fremdeles er et gap i den registrerte ledigheten mellom innvandrere og resten av befolkningen.

– Dette må vi jobbe videre med. Regjeringen har derfor sendt på høring forslag til ny integrerings lov, hvor målet er at flere innvandrere skal ut i utdanning og jobb, sier statsråden.

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra afrikanske land, med 8,7 prosent. Blant innvandrere fra Asia var arbeidsledigheten 5,6 prosent, mens den var 5,3 prosent blant innvandrere i EU-land i Øst-Europa.

Ledigheten er lavest blant innvandrere fra Norden, Nord-Amerika og Oseania, med 2,2 prosent.