Stor tolkeoppslutning i helsetjenesten

Tolketjenester er en viktig satsing i helsevesenet, sier leder av likeverd og mangfold ved Akershus universitetssykehus, Manuela Ramin Osmundsen.
God kommunikasjon er en forutsetning for god pasientsikkerhet.
Over 100 deltakere var samlet 1. juni på Ahus (Akershus universitetssykehus) til seminaret “Bedre bruk av tolk i helsetjenesten”. Seminaret markerte lanseringen av e-læringsprogrammet “Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten” og hadde hele ti innlegg i løpet av tre timer.
– Oppslutningen om og engasjementet ved dette seminaret viser at dette er et tema folk i helsetjenesten er opptatt av nå, sier Manuela Ramin-Osmundsen, leder av Likeverd og mangfold ved Ahus.
Viktig mer riktig kompetanse
Administrerende direktør ved Ahus, Hulda Gunlaugsdottir, åpnet seminaret med å understreke betydningen av å sikre rett kompetanse for å gi gode og likeverdige tilbud til pasientene i vårt opptaksområde. 
– Vi ser betydningen av å ta i bruk de mulighetene vi har til kompetanseutvikling, som dette e-læringsprogrammet, som ett av flere virkemidler, sier Gunnalaugsdottir til ahus.no. 
Gir gode resultater
Elisabeth Arntzen, konstituert direktør for kvalitet og tjenesteutvikling i Helse Sør-Øst, var opptatt av at god kommunikasjon er en forutsetning for god pasientsikkerhet. Samtidig poengterte professor Hanne Skaaden fra tolkeutdanningen ved Høgskolen i Oslo effektene ved å bruke tolk.
– Utslagene kommer i form av redusert liggetid, mindre bruk av prøver og færre re-innleggelser, sa hun til ahus.no.