Nye arbeidsplasser fylles opp

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Økonomisk oppgang i Norge vil øke antallet arbeidsplasser med 220.000. Flesteparten vil fylles opp av arbeidsinnvandrere.
0Shares
Forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at sysselsettingen vil øke med 220.000 personer frem til 2014, skriver retten.no.
Ifølge beregningene vil lønningene stige kraftig og utlenlandske arbeidstakere strømme til Norge for å ta de ledige jobbene.
Privat forbruk øker

– Vi ser en bred vekst i etterspørselen i norsk økonomi. Privat forbruk og investeringer vil vokse sterkt, sier SSB-direktør Hans Henrik Scheel til Aftenposten.
Veksten vil først og fremst skje i privat sektor, blant annet i oljeindustrien, byggenæringen og vannkraft.
Arbeidsinnvandring

Flere av de nye jobbene vil bli besatt av folk som allerede bor i Norge og som melder seg på arbeidsmarkedet. Norske bedrifter blir likevel også nødt til å dekke størstedelen av behovet for nye ansatte med flere arbeidsinnvandrere.
– Ledigheten er allerede ganske lav, og det er krevende å presse den enda lavere. De fleste av innvandrerne som kommer til Norge, er i arbeidsdyktig alder slik at de ledige jobbene vil bli fylt opp, sier Scheele til Aftenposten.