Fire av ti vokser opp i lavinntektsfamilier

Inkluderingsutvalget informerer om at fire av ti innvandrerbarn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, ifølge en ny rapport fra utvalget.
Foto: Pressebilde
Enkelte innvandrergrupper tjener opptil 25 prosent mindre enn etniske nordmenn. Fattigdommen går særlig utover barna.
0Shares
Inkluderingsutvalget informerer om at fire av ti innvandrerbarn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, ifølge en ny rapport fra utvalget.
Beregningene i rapporten som ble overlevert til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken tirsdagen går ut på at en stor gruppe på cirka 125.000 innvandrere lever på lav inntekt.
Inkluderingsutvalget, som ledes av Osmund Kaldheim, har analysert områder som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse. Utvalget har levert den andre store rapporten om integrering til regjeringen, og den kommer etter Brochmann-utvalgets redegjørelse for hvordan velferdsordningene påvirkes av innvandring.
Innspill til regjeringen
 
Kaldheims utvalg har kommet med innspill til regjeringen med konkrete forslag til hvordan jobbtilbud og språkopplæring kan bli bedre. Det som spesielt bekymrer utvalget er en minoritet av innvandrere som har langt lavere inntekt enn den øvrige befolkningen.
Flyktninger og norskfødte med innvandrerbakgrunn har ifølge den siste statistikken for 2008 en gjennomsnittsinntekt som ligger 25 prosent lavere enn befolkningen for øvrig.
– Vi ser en stor andel innvandrere i lavinntektsgruppen sammenlignet med den øvrige befolkningen. Dagens virkemidler gir ikke gode nok resultater. De reduserer heller ikke forskjellene og rammer særlig kvinner og barn, sier utvalgsleder Kaldheim til TV2.