Vil bekjempe utenforskapet med områdeløft i Oslo indre øst

Grønland og Tøyen skal satses på, er budskapet fra den nye områdesatsingen som staten og Oslo kommune samarbeider om. Her er byrådsleder Raymond Johansen (Ap), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og miljøbyråd Hanna E. Marcussen ute på befaring i nærmiljøet.
Foto: Claudio Castello
Lokalbefolkningen i skal være i første linjen, sier byrådsleder Raymond Johansen til Utrop. Han har nå signert en avtale med staten om bruk av mer enn 100 millioner de kommende årene for å løfte Grønland og Tøyen.
0Shares

Oslo kommune og staten er enige om en ny områdesatsing i Oslo indre øst. Grønland og Tøyen skal få flere utearealer, møteplasser og et tryggere nærmiljø.

Nylig signerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap), miljøbyråd Hanna Marcussen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) områdesatsingen for Oslo indre øst.

Signeringen skjedde i lokalene til Sportsklubben Sterling på Hersleb skole. Områdesatsingen vil gjelde frem til 2026.

Slik så det ut da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Hanna Marcussen signerte områdesatsingen.
Foto : Claudio Castello

– Jeg er glad for at vi sammen skal jobbe systematisk med de utfordringene som preger området. Vi vil blant annet styrke samarbeidet mellom kommune og politi for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til kriminelle miljøer på Grønland og Tøyen, sa Astrup under signeringen, ifølge NTB.

Miljøbyråd Hanna E. Marcussen mente satsingen også handler om å avdekke myter rundt Oslo indre øst.

– Vi må også formidle om det som går godt i området. Jeg er glad for at vi går videre i denne satsingen sammen, og ikke minst med et tidsperspektiv. Områdesatsingen er en liten del av det Oslo kommune og staten gjør, samtidig som det gir oss muligheten til å gjøre noe ekstra, og ta tak i utfordringene som vi ellers under ordinære rammer ikke ville fått gjort noe ekstrainnsats på. Her handler det både om sysselsetting og utdaning, og dette er noe som sees som viktig i satsingen, sa hun under signeringen.

Handler om sosiale kår

Andelen unge som fullfører videregående skole, er lavere i området enn Oslo generelt. Under seremonien trakk Oslos byrådsleder en rød tråd mellom dagens innvandrerunge som bor i området, og oppveksten bestefaren hans hadde i samme område for nesten et århundre tilbake.

– Først og fremst handler dette om sosiale kår og at Oslo historisk sett har vært en delt by. Skal vi ta tak i dette, så må utenforskapet bekjempes, sa han under signeringen.

Etter seremonien fikk Utrop og annen presse vært med på en befaring sammen med de tre politikerne og bydelsbeboere.

– Hvordan skal denne planen konkret hindre merutvikling av kriminalitet, herunder narkotikasalg og vold?

– Her er det ikke kun et tiltak som hjelper. Vi satser både på forsterket politiinnsats og forsterket forebygging gjennom å gi folk fritidstilbud og mulighet til å delta i disse. Herunder hører også økonomisk støtte til ulike tiltak og organisasjoner, sa Johansen til Utrop.

– Hvor viktig ser du på lokal engasjement for at satsingen skal lykkes?

– Som du sikter til er førstelinjen helt avgjørende, og den er også en identitetsskaper i forhold til nærmiljøet.

Ser forbedringer

Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran sier til Utrop at bydelen fikk 30 millioner til nærmiljøtiltak før områdesatsingen ble vedtatt.

– Vi opplever at vi jobber godt med lokale grupper og organisasjoner her på Grønland. På Vaterland har vi blant annet med oss borettslagene. Lokale aktører er viktige i denne sammenhengen.

Grønland-beboer Jamal Elmi Diriye er prosjektleder for Oppfølgingsteam 10-15, og har vokst opp i bydelen. Oppfølgingsteamet er et tverrfaglig samarbeid mellom bydelen, politiet og skoler.

Jamal Elmi Diriye (t.h) er prosjektleder i Oppfølgingsteam 10-15 i Bydel Gamle Oslo. Han er positiv til områdesatsingen, og håper slike tiltak vil forbedre bildet folk har av Grønland og Tøyen.
Foto : Claudio Castello

Jamal sier seg positivt innstilt til det han ser som et løft av Oslo indre øst, og at lokalbefolkningens betraktninger har blitt vurdert.

– For meg er det viktig å se at lokale Grønland- og Tøyen får eierskap til en slik satsing, og at man blir inkludert. Jeg har selv sett i løpet av årene jeg har bodd her at det har skjedd positive endringer underveis, sier han til Utrop.

Glemmer vekk gode tiltak

Norsk-somalieren sier det er mye positivt som skjer i bydelen, men at det ofte glemmes vekk.

– Som regel er det utfordringene og problemene som preger overskriftene. Vi skal fortsatt snakke om utfordringene, men vi må ikke glemme vekk at beboerne her i bydelen står på for et bedre nærmiljø.

Situasjonen her en nok bedre enn det som skrives om i de store mediene, mener han.

– Kriminaliteten er blant annet nedgående. Vi i oppfølgingsteamet jobber mye med unge og barn, og ser at en slik områdesatsing vil styrke arbeidet med denne gruppen, og med utekontaktene og politiet.