– Ett utenlandsk navn på listen over lekdommere

Heilnorsk: Meddommere i norske rettssaler er så godt som alltid etnisk norske
Foto: Flickr
En hvit elite sitter i juryene i norske rettssaler, mener jusprofessor. - Prinsippet om at vi skal dømmes av likemenn, er ikke oppfylt, er likestillings- og diskrimineringsombudets reaksjon.
0Shares

De ti i juryen er som regel hvite i huden, og har typisk norske navn. Oversikten over hvem som får oppgaven å være lekdommer eller meddommer, viser en klar tendens, skriver NRK.

– Slik jeg har observert, kan man jo si at det er en hvit elite i sin beste alder som sitter som lekdommere, sier jusprofessor Ulf Stridbeck til statskanalen.

Ta fra folkeregisteret
I dag er det slik at du kan melde deg eller bli anbefalt som meddommer. Stridbeck mener rekrutteringen bør skje fra folkeregisteret.

– Gjør man det, får man jo et representativt utvalg av dem som er folkeregistrert, og da gir man alle en sjanse uansett alder eller etnisitet, sier Stridbeck.

Dømmes av likemenn
På arenaer der det finnes makt og innflytelse i samfunnet, er det store grupper som ikke er representert mener Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

– Vi skal dømmes av likemenn, og kvinner. Da er det viktig at de som dømmer oss har ulik bakgrunn og ulik erfaring. Dette er et viktig rettsprinsipp, og det er også et viktig likestillingsprinsipp, sier hun.