Slik kan du lære norsk på nett – helt gratis

Stor interesse og motivasjon blant innvandrere for å lære norsk.
Foto: Wikimedia Commons
Nå kan du ta norskkurset på internett og gratis. Men du må gå på biblioteket for å låne lisens. Det er flerspråklige bibliotek (DFB) som står bak prosjektet.
1Shares

Klikk her for å bestille norskkurset

Det er Fagbokforlaget som har laget kurset. Kurset heter ”Min vei”. Det er for innvandrere som trenger å lære seg norsk og samfunnskunnskap. 
DFB har også tospråklige bøker som du kan låne. Det flerspråklige bibliotek (DFB) gitt ut fem tospråklige billedbøker. De tospråklige bøkene har norsk tekst i tillegg til arabisk, kurdisk, persisk, somali eller urdu.
Veien inn er et komplett nettkurs for voksne og unge innvandrere som trenger opplæring i norsk og samfunnskunnskap på nivå A1, A2 og B1. Kursene følger “Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere”. 
Alle tekster er innlest og kan spilles av og repeteres avsnitt for avsnitt. Nye ord og uttrykk er forklart. I tillegg er 75 000 ord til-gjengelig for lytte- og uttaletrening, og deltakerne har tilgang til digitale ordbøker på flere språk. 
Læringsarenaen er brukervennlig, og innbyr til aktiv dialog og samhandling mellom deltakerne ved at en rekke skriftlige og muntlige kommunikasjonsverktøy står til disposisjon, bl.a. talepost, blogg, forum og møtepunkt. 
Det er laget en egen Faktadel med lærestoff i grammatikk, rettskriving, ord-, setnings- og sjangerlære. Dette kan deltakeren arbeide med som et selvstendig lærestoff eller i tilknytning til oppgavene i temaene. Det er laget egne mapper med øvings-oppgaver i grammatikk, rettskriving og uttale for hvert tema.
Veien inn er et fullverdig digitalt læremiddel, men kan også brukes i kombinasjon med andre lærebøker, klasseromsundervisning med mer. Kurset er utarbeidet og levert av Fagbokforlaget AS.