SSB kobler bakgrunn og kriminalitet

Unge menn er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken
Foto: Flickr
For første gang offentliggjør Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk som viser andelen straffedømte etter landbakgrunn. Det er klare forskjeller mellom landene.

Rapporten “Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning” er skrevet av SSB-forskerne Torbjørn Skardhamar, Lotte R. Thorsen og Kristin Henriksen og ble offentliggjort i går. Det går klart fram av tallene at enkelte innvandrergrupper er sterkt overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, mens andre har en klar underrepresentasjon.

– Dette kan bidra til å nyansere bildet av hvem som begår kriminalitet i Norge og debatten rundt temaet. Det vil være fornuftig å være presis om hva man snakker om, sier forsker Torbjørn Skardhamar i SSB til Dagbladet.

Landbakgrunn viktig
Samlet sett er det ikke stor forskjell mellom innvandrere og nordmenn på kriminalitetsstatistikken. Blant innvandrere var andelen straffede 7,6 prosent, sammenlignet med 5,0 prosent for øvrig befolkning. Det er imidlertid enkelte land som peker seg negativt ut. Innvandrere fra Øst-Europa (spesielt Russland og Balkan-landene), Tyrkia, Afghanistan, Irak, Iran og Pakistan, Sør- og Mellom-Amerika og Afrika har alle en større andel som er blitt straffet (mellom 8 og 12 prosent). Landene Kosovo (16 prosent), Somalia (15 prosent), Afghanistan (14 prosent), Irak (17 prosent) og Iran (14 prosent) skiller seg ut med høy andel straffede, skriver SSB på sine hjemmesider.

I motsatt ende av skalaen finner vi innvandrere fra Vest-Europa, Filippinene, Kina, Thailand, Nord-Amerika og Oseania, som har betydelig lavere andel som er straffet (mellom 2,4 og 3,8 prosent) enn befolkningen som helhet.

Feilkilder
Rapporten er deskriptiv og gir ingen forklaringer på hvorfor det er så stor forskjell mellom gruppene. Det presiseres imidlertid av forskerne at 20-45 prosent av overrepresentasjonen hos innvandrere fra land som Kosovo, Somalia og Afghanistan skyldes befolkningssammensetningen. Forklaringen er at unge menn generelt er klart overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, og det er flere unge menn i disse gruppene enn i resten av befolkningen. En feilkilde forskerne peker på, er større oppdagelsesrisiko for de mest overrepresenterte gruppene. Det har å gjøre med at politiet kontrollerer disse gruppene oftere.