For dårlig våpeneksportkontroll

Norge krever i dag SBE fra alle land, bortsett fra NATO-land selv om over 80% av eksporten går til nettopp NATO-land. Organisasjonen Changemaker krever nå en revurdering av regelverket.
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
Nok en gang viser regjeringa at regelverket for våpeneksporten er for dårlig, mener Markus Nilsen i organisajonen Changemaker.
0Shares
I dag la Utenriksdepartementet fram stortingsmeldinga om norsk våpeneksport for 2010. Meldinga viser at regjeringa ikke gjør nok for å gjennomføre løftene om sluttbrukererklæring fra alle land, skriver changemaker.no.

I Soria Moria II-erklæringen lovet regjeringen å innføre sluttbrukererklæring (SBE) fra alle land, noe som gjør at en kan være sikker på hvor norske våpen ender opp. Norge krever i dag SBE fra alle land, bortsett fra NATO-land selv om over 80% av eksporten går til nettopp NATO-land.  
– Ukontrollert våpenhandel tar livet av tusenvis av mennesker i Sør hver dag. Norge må tørre å gå foran, sier Nilsen til changemaker.no.
Ny våpenindustri krever nye regler
Globaliseringen har ført til at våpensystem i dag består av deler fra hele verden, og 69 % av den norske våpeneksporten er nettopp slike komponenter.   
– Her er det åpenbart at regelverket må utvides og oppdateres. Vi forventer at utenriksminister Støre og regjeringa går gjennom eksportregelverket og gjør endringene som skal til for å få kontroll på alle deler av norsk våpeneksport.

Norge har som stor våpeneksportør et moralsk ansvar for å hindre at disse våpnene selges i blinde, påpeker han.
– Når nesten 70 prosent av den norske våpeneksporten ikke er underlagt samme kontroll som resten av eksporten, blir faktisk norske våpen solgt til land vi ikke ville solgt direkte til, sier han til changemaker.no.