Flerkulturelt feltarbeid fikk millionpris

To millioner tilsammen til flerkulturelt feltarbeid i Oslo (f.v): finansbyråd Kristin Vinje, førsteamanuensis Ivarn Harsløf og masterstudentene Trond Gjellum og Lene Bore.
Foto: Claudio Castello
– Forskning om det mangfoldige Oslo gir gode og viktige innspill i et politikkområde som er strategisk viktig, hevder finansbyråd Kristin Vinje.
0Shares
Uttalelsen hennes kom under Kunnskap Oslo sitt årsmøte 16. juni i formannskapssalen på Oslo Rådhus. 

Førsteamanuensis Ivan Harsløf og vitenskaplig assistent Abdi A. Gele, begge fra Høgskolen i Oslo, mottok 16. juni en pris på 100.000 kroner fra alliansen Kunnskap Oslo for sin artikkel ”Barriers and Facilitators to Civic Engagement Among Elderly African Immigrants in Oslo”. Temaene belyst i artikkelen er demografi, flerkulturelt fellesskap og verdiskapning som utfordring for politisk styring og velferdsutvikling.

En takknemlig Harsløf takket og mottok prisen på begges vegne, ettersom hans kollega Gele var bortreist på et fagseminar. 

Forsket på unge minoriteter

For beste bidrag fra mastergradsstudenter fikk Lene Bore og Trond Gjellum en pris på 50.000 hver. Tema for Bores oppgave, ”Ulik bakgrunn, like muligheter?”, er skoleprestasjoner blant norsk-pakistanske og vietnamesiske innvandrere og etterkommere. Gjellum har i sin oppgave, ”Skulle bare skremme'n”, studerte identitetsskapning og rolleposisjonering i flerkulturelle ungdomsmiljøer på Oslo øst.

– Jeg synes det er utrolig hyggelig å se at såpass viktig forskningsarbeid verdsettes, uttalte Gjellum til de fremmøtte i formannskapssalen.

FAKTA:

Kunnskap Oslo er en allianse bestående av 33 kunnskapsinstitusjoner i Oslo, med mål om å posisjonere Oslo som et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og beslutningssentrum. Premiene er en gave fra Oslo kommune, og en egen fagkomité har vurdert innkomne søknader.
Gaven på 2 millioner kroner skal finansiere inntil to postdoktorstillinger, mens resterende beløp er avsatt til to premieordninger for beste årlige forskningsbidrag med Oslo-tematikk til henholdsvis mastergradsstudenter og vitenskapelig ansatte.