Vil innføre «raselov» i Alabama

Hardere i klypa: Guvernør i Alabama, USA, Robert Bentley, vil gjøre det lettere for politiet å arrestere folk mistenkt for å være ulovlige innvandrere og lovpålegge skoler å klargjøre identiteten til sine elever
Foto: Wikimedia Commons
Flere stater i USA vil slå hardere ned på ulovlig innvandring. Guvernør i Alabama Robert Bentley (bildet) får hard kritikk for å ha undertegnet en lov som kritikerne mener er grunnlovsstridig og vil gjøre store deler av befolkningen til angivere.

Den nye loven er inspirert av lovgivningen Arizona forsøkte å innføre i fjor, ifølge Mickey Hammon, som er representant i delstatsparlamentet i Alabama for Republikanerne og en av guvernør Bentleys støttespillere.

Den gang gikk president Obama kraftig ut mot lovgiverne i Arizona for det han mente var et diskrimerende, grunnlovsstridig lovforslag. Det siste ga domstolene ham senere rett i, og deler av loven ble erklært å være i strid med grunnloven.

Mickey Hammon tror imidlertid ikke domstolene vil stoppe loven i Alabama, fordi den bygger på føderal lovgivning. Loven gjør det langt lettere for politiet å arrestere folk de mistenker for å være ulovlige innvandrere eller å ha noe med dem å gjøre. Skoler skal pålegges å klargjøre elevenes og foreldrenes identitet og rapportere dette videre til myndighetene. Å huse eller ansette ulovlige innvandrere blir ifølge den nye loven å anse som en kriminell handling.

– Går lenger
Flere borgerrettighetsforeninger og andre organisasjoner mener derimot loven er klart grunnlovsstridig.

– Loven inneholder en rekke bestemmelser som allerede er blitt erklært grunnlovsstridig av en domstol i Arizona. Men denne loven går mye lenger enn lovforslaget fra Arizona, sier Mary Bauer til National Public Radio (NPR).

– Straffbart å tilby skyss
Bauer er juridisk leder i Southern Poverty Law Center i byen Montgomery. Marielena Hincapié fra National Immigration Law Center (NILC) mener Alabama i realiteten vil forvandle statsansatte og lærere til «innvandreragenter».

– Innvandrere og fargede kommer til å utsettes for grunnlovsstridig kontroll når de følger barna til skolen eller har å gjøre med politet. Venner av papirløse risikerer å bli straffet hvis de tilbyr skyss til butikken, sier hun ifølge Fria Tidningen.

Også Utah har i det siste gått inn for strengere lovgivning, og det er på delstatsnivå det store kampen om innvandring for tiden foregår i USA, ifølge NPR.