Styrker arbeidet mot menneskehandel

 
Satsingen er en del av regjeringens handlingsplan innebærer blant annet innvilgelse en såkalt refleksjonsperiode på seks måneder for mulige ofre for menneskehandel.

– UDI har etablert nye retningslinjer som skal legge til rette for at flere ofre for menneskehandel kan bli identifisert, og få nødvendig bistand og beskyttelse av utlendingsforvaltningen og ansatte på asylmottak. Målet er også at vi med de nye retningslinjene skal styrke det tverretatlige samarbeidet mot menneskehandel, sier direktør i avdeling for faglig strategi og koordinering, Frode Mortensen, til udi.no.

Økt kunnskap
Kompetanse er sentralt for å identifisere og bistå mulige ofre.
– Bevisstgjøring blant saksbehandlere og mottaksansatte i deres møte med utenlandske statsborgere som kan være utsatt for utnytting i menneskehandel er derfor svært viktig, sier Mortensen til udi.no.

Retningslinjer for saksbehandlere i utlendingsforvaltningen