Skal bli best på skoleinkludering

Hjelper Norge: Elever med flerspråklig bakgrunn vil bli en ressurs for Norge, dersom man gjør de rette grepene i skolepolitikken, hevder innsenderne
Foto: Saroj Chumber
Buskerud fylkeskommune vil fortsette arbeidet med å gjøre skolene i fylket ledende på inkludering av minoritetselever.
0Shares
I behandlingen av handlingsprogrammet 2010-13 vedtok fylkestinget at det skal satses på at Buskerudskolene skal bli de beste i landet for minoritetsspråklige elever. 

22. juni får politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren en orientering om tiltak og prosjekter rettet mot minoritetsspråklige elever i videregående opplæring.

Håper på makismalt utbytte

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune understreker at generelle ordninger og tiltak for alle elever også er sentrale for at denne gruppa skal lykkes. Det er vesentlig at opplæringen lykkes med å inkludere alle slik at behovet for særordninger blir mindre i fremtiden.
– God kompetanse i norsk er en avgjørende suksessfaktor for elevenes gjennomføring av opplæringen og for videre deltakelse i samfunns- og yrkesliv, sier Atterås til bfk.no.