SIAN-leder Lars Thorsen havner i fengsel


Foto: Gunnar Thune
Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra SIAN-leder Lars Thorsen, som i Oslo tingrett er dømt til fengsel for hatytring. Tingrettens dom blir dermed rettskraftig.
816Shares

Thorsen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20 000 kroner for å ha brutt på hatytringslovene. I og med at vilkårene for ubetinget fengsel brytes, kommer Thorsen til å havne i fengsel. Politiet forbereder nå straffesaker for tre forskjellige forhold.

– Når statsmakten kan begå justismord i en sak vil de selvfølgelig kunne gjøre det flere ganger. Dermed må den første dommen sones samtidig med kommende, sier han til Utrop.

– I likhet med de aller fleste som dømmes etter §185 er jeg en pensjonist uten evne til å betale bøter i denne størrelsesorden. Statsmakten har flere tiårs erfaring med brutal knebling av dissidenter. Den vet hva som pleier å virke. Det å bli satt på vann og brød fordi statsmakten tilegner seg matpengene dine, i kombinasjon med trusselen om å sperres inne ved gjentagelse, har vist seg å være svært effektivt, sier Thorsen til Resett.no

Les Utrops tidligere omtale av saken: SIAN-leder dømt for hatytringer