SIAN-leder Lars Thorsen havner i fengsel

Alle muslimer er ikke morderzombier, men islam lar alle muslimer bli morderzombier, sa Lars Thorsen i SIAN i talen.
Foto: Gunnar Thune
Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra SIAN-leder Lars Thorsen, som i Oslo tingrett er dømt til fengsel for hatytring. Tingrettens dom blir dermed rettskraftig.
816Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Thorsen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20 000 kroner for å ha brutt på hatytringslovene. I og med at vilkårene for ubetinget fengsel brytes, kommer Thorsen til å havne i fengsel. Politiet forbereder nå straffesaker for tre forskjellige forhold.

– Når statsmakten kan begå justismord i en sak vil de selvfølgelig kunne gjøre det flere ganger. Dermed må den første dommen sones samtidig med kommende, sier han til Utrop.

– I likhet med de aller fleste som dømmes etter §185 er jeg en pensjonist uten evne til å betale bøter i denne størrelsesorden. Statsmakten har flere tiårs erfaring med brutal knebling av dissidenter. Den vet hva som pleier å virke. Det å bli satt på vann og brød fordi statsmakten tilegner seg matpengene dine, i kombinasjon med trusselen om å sperres inne ved gjentagelse, har vist seg å være svært effektivt, sier Thorsen til Resett.no

Les Utrops tidligere omtale av saken: SIAN-leder dømt for hatytringer