Lovdirektiv kan innføre dobbeltstraff i visse deler av Oslo

Lærer, forfatter og SV-politiker Assad Nasir kan ikke se for seg at ekstra høy bot på utvalgte steder skal fungere preventivt.
SV-politiker Assad Nasir går hardt ut mot et forslag som gir Oslo-politiet adgang til forhøyet bøtesats i belastede områder.
0Shares

I et direktiv fra Oslo politidistrikt, signert politisjef Beate Gangås, foreslår man at bøtesatsen skal settes til minimum 10.000 kroner:

«Forhøyet bøtesats skal benyttes dersom narkotikaovertredelsen skjer på bestemte steder (område der det skjer åpenlys omsetning av narkotika), eller innenfor bestemte miljøer/ situasjoner med spredningsfare til unge (på eller i umiddelbar nærhet til skoler, i forbindelse med fritidstilbud til mindreårige, inkludert idrettsmiljøer, samt ungdomsprofilerte konserter/ festivaler, mv.)»

Videre står det i skrivet:

– Behovet for forhøyet bøtesats skal være kunnskapsbasert og vurderes fortløpende.

Har hjemmel i lovparagraf

Ifølge politiet har man hjemmel i Straffelovens § 77 om skjerpende omstendigheter for å innføre tiltaket.

– Narkotikakriminalitet bidrar til å rekruttere nye rusmisbrukere, i tillegg til at narkotikakriminaliteten medfører annen kriminell virksomhet som for eksempel ran, vold og heleri. Det er derfor nødvendig både av allmennpreventive hensyn og i forebyggingsøyemed at bøtenivået gjenspeiler det samfunnsproblem dette utgjør, i følge politiet.

Kritisk til bot som virkemiddel

– Jeg kan ikke se for meg at ekstra høy bot på utvalgte steder skal fungere preventivt, når det ikke har fungert tidligere, sier lærer, forfatter og lokalpolitiker i SV, Assad Nasir til Utrop.

Nasir mener politiet prøver å behandle symptomene i stedet for bakenforliggende årsaker.

–Det er også litt underlig at forhøyet bøtesats kommer samtidig som rusreformutvalget legger frem sin utredning, og arbeidet med rusreformen er i gang hvor det kommer signaler om at man skal gå fra straff til helsehjelp, så innfører Oslo-politiet høyere bøtesats på utvalgte områder.

Opprettholder problemene

Nasir mener slike tiltak rammer de som allerede sliter med rusproblemer, eller ungdommer med ulike sosioøkonomiske utfordringer.

– Vi kan droppe forhøyet bøtesat og intensivere arbeidet for å ta bakmennene. Hvis man er bekymret for ungdommen så er det mye bedre med god og skikkelig forebyggende arbeid i samarbeid med skole, fritidsklubber, idretten og andre arenaer hvor ungdom ferdes, påpeker han.

Rammer utsatt ungdom

Kenneth Arctander Johansen, leder for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO), er også kritisk i et innlegg i Vårt Oslo.

Johansen mener en slik straff vil rammer usosialt, særlig i Oslo, der ungdom fra øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest.

– Byrådet i Oslo skriver i sin politiske plattform at de vil «følge opp rusreformutvalget og være pilot for nye forsøk som kan bedre livssituasjonen for rusavhengige». Spørsmålet vi nå må stille oss er om regjeringen kan sitte og se på at politiet i Oslo motarbeider intensjonene bak reformen, og om byrådet fortsatt kan tie om en usosial straffepolitikk som rammer de mest utsatte borgerne i Oslo – stikk i strid med anbefalingene til Rusreformutvalget.