Frp vil ha slutt på asyl

Ikke mer asyl: Asylinstituttet misbrukes og bør avskaffes, mener innvandringspolitisk talsmann i Frp Per-Willy Amundsen
Asylinstituttet har utspilt sin rolle, sier innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen. - Barbarisk utspill, sier SVs Heikki Holmås.

Amundsen mener det er bedre å hjelpe folk som trenger beskyttelse i deres nærområder. Det vil gi 50 ganger større effekt for pengene, hevder han.

– Asylinstituttet er blitt et internasjonalt lotteri. Det er ikke de svakeste vi hjelper, men dem som er ressurssterke nok til å bruke systemet. Gjennom dagens system er vi også med på å finansiere menneskehandel og annen organisert kriminalitet. Det er på tide at den vestlige verden tenker over om det er dette en ønsker, sier Amundsen til Vårt Land.

Sammenligner med andre verdenskrig
SVs innvandringspolitiske talsmann Heikki Holmås er sjokkert over utsagnet fra sin stortingskollega.

– Dette er et barbarisk utspill fra Per-Willy Amundsen. Med dette avskaffer han menneskerettighetene. En slik politikk ville ført til at nordmenn som søkte asyl i Sverige under andre verdenskrig ikke ville fått beskyttelse. For meg blir dette ekstreme synspunkt, sier Holmås.

Holmås avviser at det først og fremst er ressurssterke migranter som nyter godt av asylretten.

– Jeg mener dette er en utbredt misforståelse. Det som er faktum er at Frp fordømmer prestestyret i Iran, men de vil ikke gi beskyttelse til dem som er forfulgt av dem.

Færre asylsøkere
I går la regjeringen fram de nyeste asyltallene. Langt færre asylsøkere kommer til Norge enn for et par år siden. Regjeringen mener det er innstramningene den innførte som nå viser sin effekt. Så langt i år har 4648 personer søkt asyl, mot 4522 i 2010. I toppåret 2009 kom det 17 226 asylsøkere i løpet av hele året.