Regjeringen og Frp hestehandlet fram ny lov for tros- og livssynssamfunn

Trossamfunnsloven viderefører i stor grad dagens finansieringsordninger. På bildet er trospolitisk talsperson i Frp Himanshu Gulati.
Foto: Alejandro Decap
Regjeringspartiene får støtte hos Frp om rammene for livssynspolitikken. Små trossamfunn sikres fortsatt støtte, mens overnatting på koranskoler skal forbys.
25Shares

Et av punktene det har vært mest debatt om, har vært hvor man skal sette grensen for at et trossamfunn skal få statsstøtte.

Minstekravet settes til 50 medlemmer, noe som er i tråd med hva regjeringen gikk inn for. I dag er det ingen nedre grense, og Arbeiderpartiet så for seg at grensen skulle settes et sted mellom 200 og 500 medlemmer.

Avtalen kom i havn etter intense forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp, skriver Aftenposten.

* Forbud mot faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre segregering, parallellsamfunn, negativ kontroll eller radikalisering.

* Det skal rapporteres om etter-skoletilbud med tilbud om overnatting i den årlige virksomhetsrapporten.

* Trossamfunn som mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet, kan nektes tilskudd.

– Dette forslaget får imidlertid dessverre ikke flertall, og vi har derfor forhandlet fram noen viktige gjennomslag for Frp for subsidiært å kunne støtte regjeringen, sier trospolitisk talsperson Himanshu Gulati.

– Vi er stolt over å ha fått gjennomslag for forbud mot overnattings-SFO-er, såkalte koranskoler. I tillegg vil vi kutte offentlig støtte til trossamfunn som tar imot pengestøtte fra autoritære land som ikke respekterer religionsfriheten, sier han.

Trossamfunnsloven viderefører i stor grad dagens finansieringsordninger som ivaretar Den norske kirke og likebehandler alle tros- og livssynssamfunn, noe alle partene trekker fram som viktig.

Det bekreftes også at Den norske kirke fortsatt skal ha en særlig stilling i det norske samfunnet.

– Dette er godt nytt for Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn, og er et viktig steg for å sikre et livssynsåpent samfunn, sier Ropstad.

For KrF har det vært spesielt viktig å sikre seg at trossamfunn har rett til å styre seg selv og velge sine ledere.

– Jeg er glad for at små trossamfunn ikke blir fratatt sin støtte slik som Arbeiderpartiet har forslått, sier Lossius Gleditsch, som representerer KrF i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får et lovverk som sikrer en endelig, men lykkelig skilsmisse mellom stat og kirke, sier Carl-Erik Grimstad (V).