Regjeringen åpner for å pålegge DNA-test i familiegjenforeningssaker

– Vi skal ikke tvinge noen til å avlegge DNA-test, men vi vil være helt tydelige på at i de fleste tilfeller vil søknaden avslås hvis man nekter å avlegge DNA-test, sier justisministeren.
Foto: Wikimedia Commons
Regjeringen foreslår at utlendingsmyndighetene skal kunne kreve DNA-prøve for å fastslå at folk som søker om familieinnvandring faktisk er i slekt.
0Shares

– Det er et problem når utlendinger forsøker å få oppholdstillatelse i Norge på uriktig grunnlag. DNA-testing kan forhindre dette, og derfor er det et viktig bidrag til at kun folk som har krav på opphold får det, sier justisminister Monica Mæland (H).

I dag kan utlendingsmyndighetene kun anmode utlendinger om å avlegge en slik prøve.

– Vi skal ikke tvinge noen til å avlegge DNA-test, men vi vil være helt tydelige på at i de fleste tilfeller vil søknaden avslås hvis man nekter å avlegge DNA-test. Det vil også søkerne bli gjort oppmerksomme på, sier Mæland.

DNA-analysene skal ikke lagres. Forslaget om å endre utlendingsloven skal nå legges fram for Stortinget.