– Uakseptabel mistenkeliggjøring av trossamfunn

Frp retter sin mistanke mot én religiøs tradisjon, skriver generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys (i midten).
Foto: Ram Gupta
Ap og Frps krav til ny trossamfunnslov skaper inntrykk av at religioner er noe problematisk. Det skriver generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys.
83Shares

I et innlegg i Vårt Land skriver Joys at signalene som har kommet fra de to største opposisjonspartiene den siste tiden urovekkende. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har varslet tøffere linje overfor trossamfunn. Nå ligger det an til at trossamfunnsloven vil bli vedtatt med støtte fra Frp.

Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet gikk ut med forslag til endringer i den nye trossamfunnsloven hvor hun foreslå 500 medlemmer som minstetall for å få statsstøtte, å innføre strengere kontroll med tros- og livssynssamfunnene og å innføre krav om at trossamfunnene må signere en samfunnskontrakt hvor de forplikter seg til å følge norsk lov.

– STL er imidlertid ikke negative til kravet om økt kontroll. Tros- og livssynssamfunn tåler godt tilsyn. De har heller ikke vondt av det utsynet en økt kontakt med myndighetene gir. Forslaget om en særegen samfunnskontrakt, hvor trossamfunnene forplikter seg til å følge norsk lov, er derimot en mistillitserklæring. Alle norske borgere og virksomheter er allerede forpliktet til å følge loven, skriver Joys i innlegget.

Frp mistenkeliggjør muslimer

Frp ville ha tøffere lut mot koranskoler, full stopp i utlandsfinansiering av trossamfunn og tematikken rundt overnatting i muslimske SFOer for å støtte den nye loven.

– Frp retter sin mistanke mot én religiøs tradisjon. STL mener det er uakseptabelt å behandle alle tros- og livssynssamfunn som noe mer suspekt enn det øvrige sivilsamfunnet, men vil heller ikke godta negativ særbehandling som rammer ett av våre medlemmer.

– Enda viktigere er det å beholde den gjensidige tilliten mellom trossamfunn og myndighetene. Her har trossamfunnene et ansvar for å luke ut ukultur i egne rekker. Politikerne har imidlertid også et ansvar for å bevare det gode forholdet til trossamfunnene. Utspill som maler et bilde av en sektor som gjør mer vondt enn godt, og som ikke uten videre kan forventes å følge norsk lov, bygger ikke tillit, skriver generalsekretæren videre.