Norge avhengig av innvandrere?

0Shares

Innvandrerne er mer konsentrert innenfor bestemte næringer enn nordmenn. Arbeidstagerne fra ikke-vestlige land er overrepresentert i arbeidsintensive næringer som vanligvis sysselsetter mange ufaglærte, skriver Statistisk sentralbyrå.

11 prosent av de afrikanske arbeidstagerne er ansatt innen rengjøringsvirksomhet. For befolkningen som helhet er tallet under én prosent. Hotell- og restaurantnæringen sysselsetter tre prosent av befolkningen, men en tiendedel av alle innvandrere.

Innvandrere er også overrepresentert i “helse- og sosialtjenester”, “forretningsmessig tjenesteyting” og amerikanere i “utvinning av råolje og naturgass”.

Det er over 100000 utenlandske statsborgere i arbeid i Norge, og NHO vil ta inn 10000 nye årlig. Aetat drar til utlandet for å rekruttere arbeidskraft til helsesektoren, skipsindustrien, turist- og servicenæringen, fiskeindustrien og byggebransjen.

Les mer Ekte nordmenn vasker ikke gulv