Tre har fått oppreisning av den nye Diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, mener LDO ikke har et statisk arbeidsmiljø

Før var det slik at den som følte seg diskriminert måtte gå til sivil sak for å få tilkjent oppreisning etter diskrimineringslovgivningen. Det var det få som orket, og derfor ble adgangen i liten grad benyttet.

I fjor fikk imidlertid den nye Diskrimineringsnemnda, til protester særlig fra arbeidsgiverorganisasjonene, myndighet til utmåle og tilkjenne oppreisning. Ettersom myndigheten bare gjaldt forhold inntruffet etter at loven trådte i kraft, har det tatt tid før de første sakene materialiserte seg, men nå har avgjørelsene begynt å komme.

Nemnda behandlet behandlet 225 saker i fjor. De tre saker som endte med erstatning gjelder diskriminering på grunnlag av graviditet.

– Det er en ganske stor utfordring at de som blir diskriminert ikke har råd til å bringe saken for retten. Disse avgjørelsene er derfor viktig. Selv om det ikke er snakk om store summer, så betyr det at samfunnet nå sier at diskriminering får konsekvenser, sier Ombud Hanne Bjurstrøm til Rett24.

Direktør for nemnda, Ashan Nishantha, tror antall saker vil øke fremover.

– Vi forventer at det vil bli vurdering og tilkjenning i flere saker fremover. Da loven trådte i kraft gjaldt den kun saker med faktum fra etter 1. januar 18. Derfor tok det litt tid før faktum i sakene ble nytt nok. Men jeg antar at dette vil bli mer og mer vanlig, også fordi folk som klager vil bli mer og mer kjent med at dette er en mulighet.