Sesongarbeidere viktig for landbruket

Flesteparten av de som kommer som sesongarbeidere til Norge for å jobbe innen jordbruk og fiske er vietnamesere, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).
Foto: flickr.com/J. Spiridigliozzi
Når jordbruk, industri, fiskeri-, hotell- og restaurantnæringen trenger ekstra arbeidskraft ved sesongtopper trår sesongarbeidere til.
Så langt i år har 2 136 personer fått en tillatelse for å jobbe i Norge. Noe som er 8 prosent flere enn på samme tid i fjor, skriver udi.no.
– Sesongarbeiderne kommer til Norge for å gjøre en jobb i en begrenset tidsperiode. Et typisk eksempel er arbeid i landbruket knyttet til våronn eller innhøsting, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i UDI. 
Flesk vietnamesere i jordbruk og fiske
Nesten 30 prosent av de som har fått en sesongarbeidstillatelse i år var fra Vietnam. Andre store nasjoner var fra Ukraina, Hviterussland, Russland og Filippinene. Den største gruppen som fikk tillatelse har opplyst at de skal jobbe innen jordbruk og fiske.
I sesongarbeidssakene er oppgitt saksbehandlingstid to måneder, og 90 prosent av søknadene har så langt i 2011 endte med en innvilgelse.
 
– Her er det viktig for UDI å bidra til å tilrettelegge for arbeidsinnvandring, og dette er saker som derfor prioriteres høyt, understreker Sjøholt overfor udi.no.