HRS krever erstatning fra staten

Saken om rights.no avbildning av en hijabkledd muslimsk kvinne gikk helt opp til Riksadvokaten. Riksadvokatens medhold i saken fører til at HRS nå går til sak mot staten.
Foto: Faksimile
Et bilde HRS publiserte på nettstedet rights.no førte til både bøter og politiavhør. Etter Riksadvokaten ga dem fullt medhold vil de kreve erstatning fra staten.

– Vi kommer til å fremme et krav om erstatning for HRS. For dette er en ytringsfrihetskrenkelse, sier HRS` advokat i saken, Eirik Vinje, til Nettavisen.

I oktober 2017 publiserte de saken «Koranklosser utenfor Oslo City» med et bilde organisasjonen hadde tatt selv. Kvinnen som bærer hijab og er avbildet anmeldte HRS og ansvarlig redaktør Rita Karlsen for brudd på bestemmelsen om «retten til eget bilde» i åndsverksloven.

Saken ble innstilt henlagt av politiet som «intet straffbart forhold». Statsadvokaten insisterte imidlertid på videre etterforskning og endret påtale mot HRS og Rita Karlsen. HRS og Karlsen fikk så en bot på henholdsvis 20.000 kroner og 8.000 kroner for bildet.

Klaget inn for Riksadvokaten

HRS og Karlsen nektet å vedta foreleggene, og fikk støtte fra både Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Saken ble klaget inn for Riksadvokaten.

Vinje mener organisasjonen er blitt utsatt for en statsadvokat som har vært ute etter dem. Han mener en rekke mediehus har hatt null problem med å publisere lignende bilder tidligere.

– Jeg er overrasket over at pressen ikke tenker mer prinsipielt. Det er ingen tvil om at HRS er en outsider i norsk presse. Men hvem som er på innsiden og utsiden kan snu veldig fort, sier Vinje til MSN Nyheter.

Handler om pressefrihet

Generalsekretær i Norsk redaktørforening Arne Jensen sier følgende om saken:

– Vi hadde et godt håp om at Riksadvokaten ville sørge for at dette ble ordnet i tråd med det som er gjeldende rett. Dersom statsadvokatens rettsforståelse hadde blitt stående, så ville det medført en dramatisk innskrenking i presse- og ytringsfriheten og muligheten til å drive vanlig rapportering fra offentlige steder i Norge, sier Jensen til Nettavisen.