SSB-forsker sår tvil om smitte-overrepresentasjon blant utenlandsfødte

SSB-forsker Lars Østby tenker innvandrerbakgrunn enn fødelandet hadde vært et bedre mål for å registrere COVID-smitte.
Foto: Statistisk Sentrabyrå
SSB-forsker Lars Østby sår tvil rundt antatt overrepresentasjon blant smittede med fødeland utenfor Norge. Han mener tvert i mot at innvandrere er underrepresentert på korona-statistikken.

Forskeren viser til at FHI la i går frem antall registrerte koronasmittede etter fødeland (Covid-19 Dagsrapport 1. april 2020), skrev Utrop i går.

– Jeg vet ikke hvordan fødeland er registrert, men jeg håper det er tatt fra Personregisteret. Trolig hadde innvandrerbakgrunn vært et bedre mål, men forskjellen er ikke stor annet enn for våre naboland og USA, Østby han på sin Facebook-side.

Videre viser han til at målingene viser at andelen smittede blant utenlandsfødte (9,5 per 10 000) og innenlandsfødte (8,5) ikke er forskjellig.

Andelen smittede blant utenlandsfødte er lavere

Samtidig påpeker Østby at hverken koronasmittede eller utenlandsfødte er jevnt fordelt over landet.

– Oslo hadde 18 smittede per 10 000, over dobbelt av landsgjennomsnittet. I Norge er 16 prosent utenlandsfødte, i Oslo 28 prosent. Tar vi hensyn til dette, synes altså andelen smittede blant utenlandsfødte å være lavere enn blant dem født i Norge. Hvor mye lavere kan vi ikke si, siden smittede for hvert fødeland ikke publiseres for fylker, bare for landet under ett. Det kan nok hende at sannsynligheten for uoppdaget smitte er større blant innvandrere.